Avatar

Times City

02/03/2023 - 1648 Lượt xem

Mặt bằng chung cư Times City

5/5 - (21 bình chọn)

MẶT BẰNG CHUNG CƯ TIMES CITY

Chung cư Times City bao gồm 23 tòa được xây dựng và hoàn thiện trong nhiều năm. Giai đoạn 1 bao gồm 11 tòa, từ T1 ->T11 được bàn giao thời điểm 2014. Giai đoạn 2 và giai đoạn 3 bao gồm 12 tòa Park Hill, từ Park 1 -> Park 12 được bàn giao thời điểm 2016. Mặt bằng chung cư Times City qua các giai đoạn cũng mang phong cách thiết kế kiến trúc khác nhau, tối ưu mục đích công năng khác nhau. Đến nay dù qua nhiều năm sử dụng Chung cư Khu Đô Thị Times City vẫn được đánh giá là khu đô thị kiểu mẫu, tiêu chuẩn chung cư cao cấp tại Hà Nội.

 

I. Giai đoạn 1 gồm 11 tòa T  / T1->T11

 1. Mặt bằng tòa T1 Times City

 2. Mặt bằng tòa T2 Times City

 3. Mặt bằng tòa T3 Times City

 4. Mặt bằng tòa T4 Times City

 5. Mặt bằng tòa T5 Times City

 6. Mặt bằng tòa T6 Times City

 7. Mặt bằng tòa T7 Times City

 8. Mặt bằng tòa T8 Times City

 9. Mặt bằng tòa T9 Times City

 10. Mặt bằng tòa T10 Times City

 11. Mặt bằng tòa T11 Times City

II. Giai đoạn 2 gồm 8 tòa Park Hill ( Park 1 -> Park 8 )

 1. Mặt bằng tòa Park 1 Times City

 2. Mặt bằng tòa Park 2 Times City

 3. Mặt bằng tòa Park 3 Times City

 4. Mặt bằng tòa Park 4 (T18) Times City

 5. Mặt bằng tòa Park 5 Times City

 6. Mặt bằng tòa Park 6 Times City

 7. Mặt bằng tòa Park 7 Times City

 8. Mặt bằng tTòa Park 8 Times City

III. Giai đoạn 3 gồm 4 tòa cao cấp Park Hill Premim ( Park 9 -> Park 12 )

 1. Mặt bằng tòa Park 9 Times City

 2. Mặt bằng tòa Park 10 Times City

 3. Mặt bằng tòa Park 11 Times City

 4. Mặt bằng tòa Park 12 Times City

Tổng Mặt Bằng Chung cư Times City

Thông tin tổng quan dự án : Khu Đô Thị Times City

 

0974200200