Avatar

Times City

04/03/2023 - 875 Lượt xem

Mặt bằng tòa Park 7 chung cư Times City

5/5 - (2 bình chọn)

MẶT BẰNG TÒA PARK 7 CHUNG CƯ TIMES CITY

 

 

 

Liên kết nhanh

II. Giai đoạn 2 gồm 8 tòa Park Hill ( Park 1 -> Park 8 )

 1. Mặt bằng tòa Park 1 Times City

 2. Mặt bằng tòa Park 2 Times City

 3. Mặt bằng tòa Park 3 Times City

 4. Mặt bằng tòa Park 4 (T18) Times City

 5. Mặt bằng tòa Park 5 Times City

 6. Mặt bằng tòa Park 6 Times City

 7. Mặt bằng tòa Park 7 Times City

 8. Mặt bằng tTòa Park 8 Times City

III. Giai đoạn 3 gồm 4 tòa cao cấp Park Hill Premim ( Park 9 -> Park 12 )

 1. Mặt bằng tòa Park 9 Times City

 2. Mặt bằng tòa Park 10 Times City

 3. Mặt bằng tòa Park 11 Times City

 4. Mặt bằng tòa Park 12 Times City

Tổng Mặt Bằng Chung cư Times City

Thông tin tổng quan dự án : Khu Đô Thị Times City

0974200200