Thẻ: giá trông xe times city

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRÔNG GIỮ XE TẠI TIMES CITY 2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRÔNG GIỮ XE TẠI TIMES CITY 2023

Ngày đăng: 21 - 03 - 2023

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ TRÔNG GIỮ XE THUÊ TẠI KHU ĐÔ THỊ TIMES CITY Để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của cư dân và khách hàng tại khu đô thị Times City cũng như căn cứ vào thực tế chung của thị trường. Ban quản lý...