Thẻ: quận Hoàng Mai

Quận Hoàng Mai ngày một văn minh, đô thị phát triển mạnh

Quận Hoàng Mai ngày một văn minh, đô thị phát triển mạnh

Ngày đăng: 06 - 07 - 2023

Quận Hoàng Mai, một quận nằm ở phía Nam thủ đô Hà Nội, đã trải qua một sự phát triển đáng kể trong những năm qua. Với sự chú trọng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường sống và phát triển kinh tế, Quận...